Jelcz-Laskowice 06.07.2022r.

ZAPYTANIE CENOWE
WRAZ Z FORMULARZEM WYKONAWCY

I. Zapytanie cenowe:

1. Zamawiający: Nabywca: Gmina Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24,
55-220 Jelcz-Laskowice, NIP 912-17-15-777
Odbiorca: Pływalnia Miejska, ul. Basenowa 5,
55-220 Jelcz-Laskowice

Zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia: Wymiana oświetlenia nad nieckami basenowymi w ilości 66 szt. na lampy ledowe.

3. Termin realizacji zamówienia: W okresie przerwy technologicznej
od 01.08. do 19.08.2022r.

4. Okres gwarancji: 24 miesiące.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Pływalnia Miejska Jelcz-Laskowice,
ul. Basenowa 5, basen.j-l@zoltan.pl
Termin – do 20.07.2022r.

6.Termin rozpatrzenia ofert: 21.07.2022r.

7. Warunki płatności: przelew 14 dni po otrzymaniu faktury.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą: Waldemar Chmielewski.